Chispum 2010

Per a la temporada de 2010 dels vinils decoratius de Chispum vaig dibuixar finestres, avions i barquetes. Fins i tot, vaig engalanar passadissos de festa major.

Para la temporada de 2010 de los vinilos decorativos de Chispum dibujé ventanas, aviones y barquitos. Incluso engalané pasillos de fiesta mayor.

I’ve drawn windows, planes and boats for 2010 Chispum. I have even decorated halls.Comments are closed.