Els vents, que els tanquin!

El meu primer llibre il·lustrat és una explicació sobre l’origen mitològic dels vents del món, tots fills d’Èol. Per a nenes i nens que encara no han fet 10 anys: Els vents, que els tanquin!, de Xavier Hernàndez, va ser publicat per l’Odissea, d’Edicions 62.

Mi primer libro ilustrado es una explicación sobre el origen mitológico de los vientos del mundo, todos hijos de Eolo. Para niñas y niños que todavía no han hecho 10 años: “Els vents, que els tanquin!”, de Xavier Hernàndez, publicado por la Odisea, de Edicions 62.

My first illustrated book is an explanation about the mythological origin of the winds of the world, all sons of Aeolus. For children who have not done 10 years: “Els vents, que els tanquin!” by Xavier Hernández, published by la Odisea, de Edicions 62.


 Comments are closed.