Sandàlia Peu Circuit de Camper. El Peu Circuit és una nova estilització feta durant la meva etapa laboral a Camper del clàssic Peu, una família de sabates icònica de la marca. Amb aquesta sandàlia vàrem fer una proposta de sabata d’estiu.

Sandalia Peu Circuit de Camper. El Peu Circuit fué una re-estilización hecha durante mi etapa laboral en Camper del clásico Peu, una familia de zapatos icónica de la marca. Con esta sandalia hicimos una propuesta de zapato de verano.

Sandal Camper Peu Circuit. The Peu Circuit re-styling was done during my work in the classic Camper Peu, a family of iconic shoes brand. With this sandal shoe we made a proposal for summer.