Publicació del llibre “L’escola sota el mar” per a Beascoa i per a la editorial Edicions 62 amb els segell Estrella Polar. En el llibre podem trobar la història d´un peixet que busca la seva escola y les plantilles d´aironfix per a poder reproduir totes les figures del llibre.

Publicación del libro “La escuela bajo el mar” para Beascoa y para la editorial Edicions 62 con sello Estrella Polar. En el libro podemos encontrar la historia de un pez que busca su escuela y las plantillas de Aironfix para poder reproducir todas las figuras del libro.

The book “The school under the sea” for Beascoa and for publishing Edicions 62 with seal Polar Star. In the book we find the story of a little fish who finds his school and aironfix templates to be able to play all the figures in the book.

b

d

PORTADA WALL TALES Arial 00CATALÀ