What’s hidden in the body?

What’s Hidden in the body?

The human body is a brilliant machine with many important parts. It is composed of organs that are part of different body systems that allow the human body to work.

This fabulous book reveals the inner workings of the human body by looking inside of it using the green, blue and red magic magnifying glasses.

The different illustrations will explain children that blood is the uid that keeps our bodies going. They will discover that there are millions of little cells in a blood drop, that cells are the basic unit of life and each type of cell is different and performs a differ- ent function. And that even the bones have their special cells!

A great book for children to discover what’s hidden in our bodies!
10.WHATS HIDDEN BODY cells abd bacterium

 

08.Whatshiddeninthebody_digestive system

What’s hidden in the sea?

whis

What‘s hidden in the sea?

If you look through the magnifying glass, you will see many things that are not in sight. Starts green magnifying glass will see everithing is calm; then look through the blue and live begin to appear and finally, if you look at the red, you’ll discover many more secrets! Published
by
 Cossetània,Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil JeunesseDeAgostiniTatarakMann Ivanov Ferber, Mac Taiwan.

Què s’amaga dins del mar? Si mires a través de les lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a simple vista. Comença per la lupa verda de l’escafandre i et semblarà que res s’hi mou; després, mira a través de les ulleres de bussejar i hi començarà a aparèixer la vida i, finalment, si mires per la finestra vermella del submarí, hi descobriràs tot un món secret! Publicat per Cossetània,Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil JeunesseDeAgostiniTatarakMann Ivanov Ferber, Mac Taiwan. 

¿Qué se esconde dentro del mar? Si miras a través de las lupas, verás muchas cosas que no se ven a simple vista. Empieza por la lupa verde de la escafandra y te parecerá que nada se mueve; después, mira a través de las gafas de buceo azules y empezará a aparecer la vida y, finalmente, si miras por la ventana roja del submarino, ¡descubrirás todo un mundo secreto! Publicado por Cossetània,Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil JeunesseDeAgostiniTatarak, Mac Taiwan, Mann Ivanov Ferber. 

icbergs

What’s hidden in the woods?

cobertathamesWhat’s hidden in the woods?

What‘s hidden in the woods? If you look through the magnifying glass, you will see many things that are not in sight. Starts green magnifying glass will seem everithing is calm; then look through the blue and live begin to appear and finally, if you look at the red, you’ll discover many more secrets! Published by Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil JeunesseDeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

Què s’amaga dins el bosc? Si mires a través de les lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a simple vista. Comença per la lupa verda i et semblarà que res s’hi mou; després, mira a través de la blava i hi començarà a aparèixer la vida y, finalment, si mires amb la vermella, hi descobriràs molts més secrets! Publicat per Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil Jeunesse,  DeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

 

Qué se esconde dentro del bosque? Si miras a través de las lupas, verás muchas cosas que no se ven a simple vista. Empieza por la lupa verde y te parecerá que nada se mueve; después, mira a través de la azul y empezará a aparecer la vida y, finalmente, si miras con la roja, descubrirás muchos más secretos! Publicado por Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil Jeunesse,  DeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

imatge whats hidden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tria33 d’Anna Guitart

 

 

Posa color a Catalunya

IMG_4582 (1)

 

“Posa color a Catalunya” publicat per Estrella polar (Planeta). He voltat per tots els racons de Catalunya a la recerca de tot allò que la caracteritza i ho he dibuixat en blanc i negre per tal que els nens ho puguin acolorir mentres viatgen.

“Colorea Cataluña” publicado por Estrella polar (Planeta). He paseado por todos los rincones de Cataluña en busca de todo aquello que la caracteriza y lo he dibujado en blanco y negro para que los niños lo puedan colorear mientras viajan.

“Colour Catalonia” o “Colouring Catalonia” published by Estrella polar (Planeta). I have travelled all over Catalonia looking for all the things that characterise it and I have drawn it in black and white for the kids to put colour to it during their trips.

031  04

L’escola sota el mar

Publicació del llibre “L’escola sota el mar” per a Beascoa i per a la editorial Edicions 62 amb els segell Estrella Polar. En el llibre podem trobar la història d´un peixet que busca la seva escola y les plantilles d´aironfix per a poder reproduir totes les figures del llibre.

Publicación del libro “La escuela bajo el mar” para Beascoa y para la editorial Edicions 62 con sello Estrella Polar. En el libro podemos encontrar la historia de un pez que busca su escuela y las plantillas de Aironfix para poder reproducir todas las figuras del libro.

The book “The school under the sea” for Beascoa and for publishing Edicions 62 with seal Polar Star. In the book we find the story of a little fish who finds his school and aironfix templates to be able to play all the figures in the book.

b

d

PORTADA WALL TALES Arial 00CATALÀ

 

Time Out Barcelona-Barri Sant Antoni

Projecte d´il·lustració fet al curs “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” de l’escola Superior de Disseny Elisava. Il·lustració publicada a la revista Time Out Barcelona. El projecte il·lustra un article sobre el popular barri de Sant Antoni, al qual es recomanen nous i antics locals de la zona, botigues, bars, etc. La idea del dibuix va ser mesclar el més antic amb el més nou a través de superposicions i color.

Proyecto de ilustración hecho en el curso “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” en la escuela Superior de Diseño Elisava. Ilustración publicada en la revista Time Out Barcelona. El proyecto ilustra un artículo sobre el popular Barrio de Sant Antoni donde se recomiendan nuevos y antiguos locales de la zona, tiendas, bares, etc. La idea del dibujo fue mezclar lo antiguo con lo nuevo a través de superposiciones y color.

Illustration Project done in the course “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” at Elisava. Illustration published in the magazine Time Out Barcelona. The project illustrates an article about the legendary district of Sant Antoni recommend where new and old local area, shops, bars, etc.. The idea of drawing was mixing the old with the new through and color overlays.