cobertathamesWhat’s hidden in the woods?

What‘s hidden in the woods? If you look through the magnifying glass, you will see many things that are not in sight. Starts green magnifying glass will seem everithing is calm; then look through the blue and live begin to appear and finally, if you look at the red, you’ll discover many more secrets! Published by Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil JeunesseDeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

Què s’amaga dins el bosc? Si mires a través de les lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a simple vista. Comença per la lupa verda i et semblarà que res s’hi mou; després, mira a través de la blava i hi començarà a aparèixer la vida y, finalment, si mires amb la vermella, hi descobriràs molts més secrets! Publicat per Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil Jeunesse,  DeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

 

Qué se esconde dentro del bosque? Si miras a través de las lupas, verás muchas cosas que no se ven a simple vista. Empieza por la lupa verde y te parecerá que nada se mueve; después, mira a través de la azul y empezará a aparecer la vida y, finalmente, si miras con la roja, descubrirás muchos más secretos! Publicado por Cossetània, Thames & Hudson, Knesebeck-verlag, Seuil Jeunesse,  DeAgostiniTatarakClavis, Mac Taiwan, The Old Lion Publishin HouseMann Ivanov Ferber 

imatge whats hidden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tria33 d’Anna Guitart