London

Illustration tribute to William Morris and the city of London

Il.lustració homenatge a William Morris i a la ciutat de Londres