Projecte d´il·lustració fet al curs “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” de l’escola Superior de Disseny Elisava. Il·lustració publicada a la revista Time Out Barcelona. El projecte il·lustra un article sobre el popular barri de Sant Antoni, al qual es recomanen nous i antics locals de la zona, botigues, bars, etc. La idea del dibuix va ser mesclar el més antic amb el més nou a través de superposicions i color.

Proyecto de ilustración hecho en el curso “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” en la escuela Superior de Diseño Elisava. Ilustración publicada en la revista Time Out Barcelona. El proyecto ilustra un artículo sobre el popular Barrio de Sant Antoni donde se recomiendan nuevos y antiguos locales de la zona, tiendas, bares, etc. La idea del dibujo fue mezclar lo antiguo con lo nuevo a través de superposiciones y color.

Illustration Project done in the course “Cómo Vivir de la Ilustración y el Cómic” at Elisava. Illustration published in the magazine Time Out Barcelona. The project illustrates an article about the legendary district of Sant Antoni recommend where new and old local area, shops, bars, etc.. The idea of drawing was mixing the old with the new through and color overlays.